مرور برچسب

پارلمان اروپا

اطلاعات خود را دو دستی بچسبید، همه جاسوسی می‌کنند ولی آمریکا و انگلیس از همه بیشتر

پارلمان اروپا در گزارشی مفصل  اعلام کرد که کشورهای دیگر نیز به جاسوسی اطلاعات در شبکه می‌پردازند ولی نه به اندازه آمریکا و انگلستان. تحقیقات این پارلمان نشان داده است که کشورهای انگستان، فرانسه، آلمان، سوئد و انگلستان به عنوان مشهورترین کشورهای…