مرور برچسب

پاسخ

پاسخ مسابقه هوشمندانه سیزدهم: دوحالت وجود دارد!

هوشمندانه سیزدهم هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 14 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 13 چه بود؟ سوال هوشمندانه سیزدهم به چند حالت می‌توان 4 وزیر را روی یک صفحه شطرنج 4×4 قرار داد…

پاسخ مسابقه هوشمندانه دوازدهم: جای خالی عدد 2 است!

هوشمندانه دوازدهم هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 13 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 12 چه بود؟ سوال هوشمندانه دوازدهم جای خالی چه عددی باید قرار بگیرد؟ پاسخ هوشمندانه دوازدهم…

پاسخ مسابقه هوشمندانه یازدهم: 10 اکسس پوینت مورد نیاز است!

هوشمندانه یازدهم هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 12 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 11 چه بود؟ سوال هوشمندانه یازدهم یک شرکت ارایه دهنده تبلیغات قصد دارد در خیابان‌های پایتخت اقدام به…

پاسخ مسابقه هوشمندانه دهم: ویروس 25 ترابایتی!

هوشمندانه دهم هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 11 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 10 چه بود؟ سوال هوشمندانه دهم یک ویروس کامپیوتری ناشناخته توسط یک خرابکار ساخته شده تا اطلاعات…

پاسخ مسابقه هوشمندانه نهم: 4 تفاوت بین دو عکس وجود داشت!

هوشمندانه نهم هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 10 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 9 چه بود؟ سوال هوشمندانه نهم با مقایسه دو تصویر زیر و شمردن تفاوت‌های این دوعکس، برای ما تعداد این…

پاسخ مسابقه هوشمندانه هشتم: 57600 کیلوبایت حافظه نیاز بود!

هشتمین مسابقه هوشمندانه هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 9 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 8 چه بود؟ سوال هوشمندانه هشتم میکروفون‌های ال‌جی G3  قابلیت ضبط صدا به صورت استریو را…

پاسخ مسابقه هوشمندانه ششم: عدد مورد نظر 48 بود

ششمین مسابقه هوشمندانه هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود. تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 7 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 6 چه بود؟ سوال هوشمندانه ششم به جای علامت سوال در جدول زیر چه عددی قرار دهیم؟ پاسخ …

پاسخ مسابقه هوشمندانه پنجم: ترازوی دوکفه سریع‌ترین راه است

پنجمین مسابقه هوشمندانه هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود، هرچند که سوال بسیار ساده طرح شده بود و تنها می‌بایست احتمالات هر گزینه را بررسی می‌کردید. به هر حال تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 6 خواهیم گذاشت. حال پاسخ…

پاسخ مسابقه هوشمندانه چهارم: جمع اعداد 198 است!

چهارمین مسابقه هوشمندانه هم به پایان رسید که با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود،هرچند که سوال بسیار ساده طرح شده بود و تنها می‌بایست به دقت عکس را بررسی می‌کردید. به هر حال تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 5 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 4…

پاسخ مسابقه هوشمندانه سوم: تمام زوایای نیم صفحه

سومین مسابقه هوشمندانه هم به پایان رسید و با استقبال بسیار خوب شما عزیزان همراه بود،هرچند که سوال بسیار ساده طرح شده بود و تنها می‌بایست آن را به دقت می‌خواندید اما بسیاری گول ظاهر فرمولی سوال را خوردند و به دنبال محاسبات پیچیده فیزیک رفتند. به هر…

پاسخ مسابقه هوشمندانه دوم: 144 روش وجود دارد

دومین مسابقه هوشمندانه هم به پایان رسید و با استقبال بسیار خوب شما عزیزان  همراه بود،هرچند که رسیدن به جواب قدری مشکل بود اما تعدادی ازکاربران توانستند به آن دست یابند. به هر حال تا ساعاتی دیگر پای به هوشمندانه 3 خواهیم گذاشت. حال پاسخ هوشمندانه 2…