مرور برچسب

پانج قلبی

تازه‌های داغ (قسمت پانزدهم)

این بستنی فرش شما را نوچ نخواهد کرد زیرا وظیفه‌اش تنها قرار گرفتن در جلوی در به منظور جلوگیری از بسته شدن آن است. با این خودکار، می‌توانید رویدادهای اطراف خود را با کیفیت اچ‌دی ضبط کنید! وسیله جاسوسی با چنین کیفیتی دیده بودید؟! این پانچ…