حذف برنامه‌ها به‌طور کامل از ویندوز

چگونه برنامه‌ها را به‌طور کامل از ویندوز حذف کنیم؟

در کنترل پنل نگاهی به نرم‌افزارهای نصب‌شده بیاندازید. احتمالا از خیلی از آن‌ها تا‌به‌حال استفاده نکرده‌اید و آن‌ها را نمی‌شناسید. در ادامه به شما حذف برنامه‌ها را به‌طور کامل از ویندوز و بدون باقی‌ گذاشتن فایل‌های نشان خواهیم داد.