مرور برچسب

پایان عمر دسکتاپ

آیا عمر کامپیوترهای خانگی به سر آمده است؟

از عمر IT تنها سه دهه مي‌گذرد اما اين حوزه از فناوري، در اين مدت كوتاه موفق شد كه چرخه كاملي را طي كند و امروز به نقطه پايان خود برسد. در روزگاراني نه چندان دور، كه كامپيوتر تازه وارد خانه‌ها شده‌ بود، استفاده از آن تنها به نوجوانان و افراد تحصیل‌…