انقلاب اپل در صنعت تلویزیون؟!

آیا اپل در صنعت تلویزیون‌های هوشمند نیز انقلاب به پا خواهد کرد؟ برای بررسی دقیق این موضوع در ادامه از نظرات دو تن از کارشناسان موافق (Esat) ایسات، و مخالف (Tony) تونی، در مورد پرسش بالا …

انقلاب اپل در صنعت تلویزیون؟! ادامه مطلب »