مرور برچسب

پرداخت ناموفق

تراکنش ناموفق بانکی چیست و چگونه پیگیری می‌شود؟

احتمالا برای اغلب شما اتفاق افتاده است که در هنگام درخواست یک خدمت از بانک (نظیر برداشت پول یا خرید کارت شارژ) به صورت الکترونیک پول از حساب‌تان برداشته شود اما خدمت مورد نظر ارایه نشود. این ماجرا بسیار گسترده‌تر است. برای مثال در هنگام انتقال پول از…