مرور برچسب

پرداخت هزینه

پرداخت هزینه مکالمه توسط مشترک مقصد ممکن شد!

برای اولین بار در ایران، سرویس "میزبان تماس" برای مشترکین ایرانسل عرضه شد. به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با عرضه سرویس میزبان تماس، از این پس مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباري ایرانسل می‌توانند علاوه بر تماس‌های عادی، پذیرای تماس‌هایی باشند که تمایل…