مرور برچسب

پردازش کوانتومی

کمک به توسعه یک رایانه کوانتومی با انجام بازی!

مرکز RIKEN در سایتاما ژاپن که تحقیقات علمی انجام می‌دهد علاقمند است تا شما بازی پازلی آن‌ها را انجام دهید. این بازی meQuanics نام دارد و در آن بازیکنان هرکدام مقابل شخص دیگری قرار داده می‌شوند. ساختار این بازی به گونه‌ای است که با انجام دادنش…