مرور برچسب

پرشیاسیس خاورمیانه

مراقب پرداخت‌های الکترونیکی خود باشید؛ مجرمان سایبری برای آن‌ها نقشه کشیده‌اند!

از جمله تهدیدهای سایبری که در سال 2015 با آن مواجه خواهیم شد، دستبرد هکرها به پرداخت‌های الکترونیکی به ویژه پرداخت‌های موبایلی خواهد بود. پرشیاسیس خاورمیانه بر اساس گزارشی کهبه تازگی از سوی تیم تحقیقاتی ESET  منتشر شده است، اعلام کرد در سال…