مرور برچسب

پروتز ترمیم تاتو

ساخت پروتز ترسیم تاتو توسط یک تاتوکار معلول

جی‌سی تنت، ۲۲ سال پیش، دست راست خود را طی حادثه‌ای دل‌خراش از دست داد. این واقعه برای او که از شغل تاتوکاری ارتزاق می‌کرد، بسیار گران تمام شد. وی در ادامه موفق شد با همکاری یک هنرمند و مهندس فرانسوی به نام گنزال نه یک پروتز دست مصنوعی و در واقع یک…