مرور برچسب

پروژه اینترنت از طریق بالون

بشر روزی خواهد توانست در اعماق آب‌ها، به اینترنت متصل شود!

در حال حاضر می‌توانید در بیابان‌های داغ و سوزان، در اطراف یخچال‌های قطبی و حتی در پرواز در بلندترین ارتفاعات از سطح زمین، به فناوری به‌نام "اینترنت" دسترسی داشته باشید اما چه عاملی باعث شده است که اینترنت از اعماق اقیانوس‌ها، دور بماند؟!…