مرور برچسب

پروژه Jacquard

گوگل با پروژه Jacquard لباس شما را به پد لمسی تبدیل می‌کند!

در حال حاضر، زمانی که صحبت از تعامل با دستگاه‌ها به میان می‌آید، ذهن ما سریعا به سمت رابط‌های کاربری آشنا مانند صفحات لمسی می‌رود و دکمه‌ها، کلیدها و اسلایدرهای فیزیکی را در نظر می‌آوریم. با این حال گوگل به دنبال ایده‌ای جدید است تا صفحات غیر…