مرور برچسب

پروژه P-100

E3، نمایشگاهی برای تمام دوران (قسمت دوم)

سه شنبه - روز دوم روز دوم E3 2012  به صورت کلی در سایه کنفرانس نینتندو قرار گرفته بود، این شرکت با توجه به نمایش شرکت‌های رقیب در روز گذشته اقبال بسیاری برای جذب مخاطب داشت و البته با توجه به ترافیک کاری فوق‌العاده بالای روز نخست (گزارش روز نخست…