مرور برچسب

پرینتر Polaroid Grey Label

پرینتر Polaroid Grey Label GL10

شركت Polaroid از پرينتر جديد خود پرده برداشت؛ شركت Haus of gaga طراحي اين سيستم بيسيم را انجام داده و خلاقيت و ابتكار خاص اين شرکت را چاشني آن كرده است. در حال حاضر شهروندان انگليسي مي‌توانند محصول را از طريق سايت Firebox سفارش دهند. اين پرينتر در…