مرور برچسب

پستچی ایرانسل

هفتمین سال فعالیت ایرانسل به همراه خدمات جدید

82درصد جمعیت کشور و بیش از 21هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش ایرانسل هستند متوسط قطع تماس ناخواسته در شبکه ایرانسل 79صدم درصد است افزایش 109 درصدی ترافیک دیتای مشترکان ایرانسل علیرضا قلمبر دزفولی با اشاره به پوشش شبکه تلفن همراه ایرانسل در…