مرور برچسب

پلیس هلند

استفاده پلیس هلند از عقاب برای گرفتن پهپادهای ناشناس!

پهپادها، امروزه نسبت به زمان‌های گذشته، به شکل گسترده‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر محصولی در کنار کاربردها و مزیت‌هایی که در خود دارد، می‌تواند چندین عیب عمده نیز داشته باشد. پهپادهای غیر نظامی هم از این موضوع مستثنی نیستند و در برخی موارد،…