مرور برچسب

پهپاد جاسوسی

تعلیم عقاب‌ها برای مقابله با پهپاد‌های جاسوسی!

تا قبل از این برای مقابله با پهپادهای مشکوک، از خودشان علیه خودشان استفاده می‌شد. یعنی از درون‌های آنتی درون! اما به‌زودی یکی از بزرگ‌ترین شکارچیان طبیعت عهده‌دار این وظیفه خواهد شد. پلیس هلند به عنوان بخشی از برنامه جدید خود، در حال تعلیم عقاب‌هاست…