مرور برچسب

پولی شدن 118

از این پس تماس با 118 پولی می‌شود!

118 رایگان بود، اما دیگر نیست! امروز کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن خدمات رایگانی که تاکنون مخابرات در اختیار مشترکین قرار می‌داد و در حوزه غیرضروری بودند، از این پس پولی خواهند شد و مشترکین مجبور هستند تا برای…