مرور برچسب

پیدا کردن مکان گوشی

به‌‌روزرسانی جدید Find My Device عرضه شد؛ نشان دادن محل هندست حتی در داخل ساختمان!

اپلیکیشن‌هایی مانند Find My iPhone اپل و Find My Device گوگل عملکرد بسیار خوبی در صورت گم شدن یا به سرقت رفتن هندست دارند. اما مشکل عمومی در این حوزه آن بود که مکان مشخص کردن دستگاه‌ها تنها به جایی که در آن بودند، محدود می‌شد. به عبارت دیگر اگر گوشی…