مرور برچسب

پیراهن

آیا یک پیراهن می‌تواند موجب کاهش وزن شود؟

کاهش وزن آرزوی دیرینه بسیاری از افراد است. خصوصا در این دوره و زمانه که ملت علاوه بر تحرک بسیار کم، هر چیزی هم که سر راهشان پیدا کنند، می‌بلعند! از سوسیس و کالباس گرفته که معلوم نیست از چه موادی و با چه روشی ساخته می‌شود، (من می‌دانم!) تا نوشابه و…