مرور برچسب

کلیدهای ترکیی ویندوز

معرفی چند کلید کاربردی برای حل مشکل هنگ کردن ویندوز یا نرم‌افزارها

حتما برای شما نیز پیش آمده است که در حین کار با کامپیوتر دستگاه‌تان به‌طور ناگهانی متوقف شده و شما قادر به انجام هیچ کاری نباشید. دلایل بسیار زیادی برای بروز این مشکل در ویندوز وجود دارد اما اصلا جای نگرانی نیست چراکه یک میا‌ن‌بر کوچک برای حل این…