مزاحم استراحت رایانه را بیابید

برنامه‌ای را که مزاحم استراحت رایانه‌تان می‌شود بیابید! این مطلب زمانی به کارتان می‌آید که بخواهید رایانه‌تان را در حالت استراحت قرار دهید و از این بابت مطمئن شوید که رایانه در همان حال باقی خواهد …

مزاحم استراحت رایانه را بیابید ادامه مطلب »