مرور برچسب

گوگل اکس

گوگل پتنت اسباب‌بازی‌های هوشمندی را که با کودکان تعامل می‌کنند، ثبت کرد

عروسک راکس‌پین نکسوس؟ شاید با آزمایشگاه Google X آشنایی داشته باشید، که در آن انواع و اقسام تکنولوژی‌های آینده مورد آزمایش و تولید قرار می‌گیرند. حالا ماموریت جدیدی در این آزمایشگاه آغاز شده که مرتبط با اسباب‌بازی است. خرس عروسکی هوشمند یک اختراع…