مرور برچسب

گوینده خبر

گویندگان خبر چگونه اخبار را بدون نگاه کردن به کاغذ گزارش می‌کنند؟

هرچند اغلب افراد اخبار روز دنیا را از طریق اینترنت پیگیری می‌کنند اما همین افراد نیز به تماشای اخباری می‌نشینند که توسط تلویزیون پخش می‌شود. حتما برای شما هم پیش آمده است که ببینید گوینده اخبار بدون هیچ نگاهی به کاغذ خود اخبار را گزارش می‌دهد و…