مرور برچسب

گیاه بایونیکی

گیاهان بایونیکی ناجی آینده بشریت

دانشمندان MIT در حال ایجاد گیاهانی هستند که شاید بتوانند نوع زندگی بشریت را متحول کند و ممکن است این گیاهان بایونیکی ناجی آینده بشریت باشند. برای دوستانی که معنای لغوی کلمه بایونیکی را نمی‌دانند به صورت ساده باید گفت که یک موجود…