مرور برچسب

گیره دوربین

ViW گجتی خاص برای ثبت سلفی‌های بهتر

امروزه سلفی تبدیل به گل هر مجلس شده است و تولید کنندگان نیز با در نظر داشتن این موضوع هرچه بیشتر از گذشته سعی می‌کنند که کیفیت دوربین جلویی را نیز ارتقا دهند و البته هر روز نیز تعداد مگاپیکسل‌های این بخش افزایش می‌یابد. البته در کنار مگاپیکسل،…