آموزش برنامه‌نویسی به زبان ++C (قسمت چهارم)

انواع داده‌ها داده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. نوع صحیح.  2. نوع ممیز شناور. از داده‌های صحیح برای نگهداری اعداد صحیح ( 1 ،2 ،3 و….) استفاده می‌شود، از این داده بیشتر برای شمارش استفاده …

آموزش برنامه‌نویسی به زبان ++C (قسمت چهارم) ادامه مطلب »