مرور برچسب

TDK شارژ بدون تماسش CEATEC

شارژ خودروی الکتریکی بدون تماس!

از امروز تا ششم اکتبر (شنبه) نمایشگاه تکنولوژی و آی‌تی ژاپن موسوم به CEATEC در حال برگزاری است. یکی از نکات جالب توجه در مورد این نمایشگاه مربوط به خودروی الکتریکی است؛ اگرچه شارژ منبع انرژی یک وسیله نقلیه الکتریکی چندان موضوع جدید و بحث برانگیزی…