مرور رده

گوناگون

خرید بزرگ Beats

چند وقتی است که این شایعه در محافل آی‌تی زمزمه می‌شود؛ اما حال به صورت رسمی از سمت هر دو طرف تایید و آشکار شده…