مرور رده

خبر

سونی و جایزه Red Dot

سونی موبایل برنده چهار جایزه رد دات (Red Dot) برای طراحی محصول شد  ارتباطات همراه سونی ("سونی موبایل") امروز خبر…