مرور رده

اخبار

Doom 4 در راه؟

بازی دوم 4 (Doom 4) به پایان می‌رسد، هر وقت که ساختش تمام شود! این جمله را جان کارمک (John Carmack)، متخصص بخش…