اینستاگرام استفاده آزمایشی از اکانت‌های چندگانه در iOS را تایید کرد