پست‌های اخیر

نگاهی به تاریخچه اپل: تاثیرگذارترین دوره‌های تاریخ کاری اپل از ابتدا تا به امروز

تاریخچه اپل فراز و نشیب‌های زیادی دارد. زمانی تا مرز ورشکستگی پیش رفت و روزی هیچکس توان رقابت با آن را نداشت. برای آشنایی بیشتر با تاریخ اپل همراه آی‌تی‌رسان باشید.

بررسی تخصصی

ویدئو

لیست قیمت محصولات