پست‌های اخیر

انسان‌های نئاندرتال برای پیدا کردن ابزار، به کف اقیانوس‌ها شنا می‌کردند!

انسان‌های نئاندرتال آن‌چنان‌که ما پیش‌تر فکر می‌کردیم، ناقص‌الخلقه و کندذهن نبوده‌اند. این انسان‌های اولیه نه‌تنها همانند ما ایستاده راه می‌رفته‌اند، بلکه حتی ممکن است برخی از…

بررسی تخصصی

ویدئو

لیست قیمت محصولات