سونی از خانواده اکسپریا X رونمایی کرد؛ میان‌رده‌هایی در حد پر‌چم‌دار!