سامسونگ می‌گوید تا پبش از آوریل 17.2 میلیون گلکسی S7 تولید خواهیم کرد