ال‌جی G5 اواخر فروردین ماه و در دو نسخه وارد ایران می‌شود