نینتندو می‌خواهد از مناسب بودن واقعیت مجازی برای کودکان مطمئن شود