فراخوانی گلکسی نوت ۷ هزینه سنگینی بر سامسونگ تحمیل می‌کند