۷ درصد از جمعیت کل کشور در سال ۹۴ کلش آف کلنز بازی کردند!