اپ استور رکورد جدیدی از فروش محصولات خود به ثبت رساند