عمر باتری مک‌پوک پرو با به‌روزرسانی macOS 10.12.2 بهبود یافته است