ایرانسل پروانه سراسری بی‌سیم ثابت، بدون محدودیت در فناوری را دریافت کرد