اولین تلویزیون 8k به زودی با قیمت 430 میلیون تومان به فروش می‌رسد!