مرور برچسب

آنتی ویروس مناسب

کدام آنتی ویروس مناسب شبکه من است؟

همواره یکی از مهمترین پرسش‌هایی که مدیران شبکه از خودشان می‌پرسند، این است: "کدام آنتی ویروس مناسب شبکه من است؟". شمار پاسخ‌هایی که برای این پرسش می‌توان یافت، گاهی به اندازه‌ای فراوان است که از تعداد شرکت‌های تولید کننده آنتی ویروس نیز بیشتر…