بازار تبلت چین در انحصار اپل

آی‌پد در بیست و ششم شهریور ماه 1389 برای نخستین بار در چین رونمایی شد. اکنون پس از گذشت حدود دو سال، سه چهارم بازار تبلت این کشور را در دست گرفته است. بر اساس نظرسنجی و تحقیق …

بازار تبلت چین در انحصار اپل ادامه مطلب »