بقای زبان‌های در حال انقراض به دست گوگل!

باز هم ابتکار عملی دیگر از غول اینترنتی – گوگل این هفته پایگاه اینترنتی را راه اندازی نموده است که هدف از ایجاد آن کمک در راستای حفظ بیش از 3000 زبان در حال انقراض جهان …

بقای زبان‌های در حال انقراض به دست گوگل! ادامه مطلب »