دانشمندان یک کرم ابریشم خلق کرده‌اند که تار ابریشمی بسیار قدرتمندی دارد!

زمانی که یک کرم ابریشم در دوره زندگی خود روند آغاز تبدیل شدن به یک پروانه را سپری می‌کند، تارهای بسیاری برای ساخت پیله خود می‌تند. این پیله باارزش‌ترین و گران‌ترین الیاف جهان به شمار می‌رود. …

دانشمندان یک کرم ابریشم خلق کرده‌اند که تار ابریشمی بسیار قدرتمندی دارد! ادامه مطلب »