کشف جدید درباره رویدادی که 2 میلیارد سال پیش در زمین اتفاق افتاده است!

سیاره زمین همیشه این میزان اکسیژن نداشته است. حدود ۲.۴ میلیارد سال پیش، افزایش سیانوباکتری‌ها (cyanobacteria) و جابه‌جایی صفحات تکتونیکی، حیات تازه‌ای به سیاره ما بخشیدند که به آن رویداد بزرگ اکسیژنی (Great Oxidation Event) گفته …

کشف جدید درباره رویدادی که 2 میلیارد سال پیش در زمین اتفاق افتاده است! ادامه مطلب »