امضا کردن اسناد مک با آی‌فون و آی‌پد

چگونه با استفاده از آی‌فون و آی‌پد اسناد را بر روی مک امضا کنیم؟

با استفاده از ویژگی‌های مار‌ک‌آپ مک‌اواس در Quick Look و یا Preview، شما می‌توانید به‌طور مستقیم با آی‌فون و آی‌پد خود به اسناد، امضا اضافه کنید. در ادامه مطلب با آموزش امضا کردن اسناد مک با آی‌فون و آی‌پد با ما باشد.